Tři stupně k rozvoji vlastní mysli

Tři stupně k rozvoji vlastní mysli

Každá myšlenka, která námi doslova projde hlavou, určuje kvalitu nás samotných i našeho života. Dokážeme tak vybočit z automatického přijímání myšlenek a ovládnout sami sebe a tím svůj život?

Máme pro vás jednoduchý návod, který po vás požaduje pár minut denně. Je to váš čas - ne u čaje, televize, knihy... Buďte sami se sebou a svými myšlenkami. Takto strávený čas je tou nejlepší investicí kterou si můžete darovat. Již za pár dnů se vám otevřou možnosti, které běžnému člověku mohou unikat celý život.

Na této cestě člověk nejen ovládá svou mysl, ale především nalézá štěstí, naplnění, klid, lásku. Dostaneme se do stavu, kdy jsme plní Síly a vše je nám jasnější.  Ukážeme vám zde metodu, která je dar, neboť otevírá další poznání. Je tak jednoduchá a přitom tak důležitá....

Je to jednoduché: Věnujme si každé ráno a večer 10 minut pro práci s vlastní myslí. 

1) POZOROVÁNÍ MYŠLENEK 💡

V prvních týdnu jste pozorovateli myšlenek. Pouze sedíte a necháváte veškeré myšlenky okolo vás prolétat. Cílem je, aby vás žádná myšlenka nezaujala na více, jak pět sekund. Při každodenním opakováním této metody na vás bude doléhat stále méně silných a často přebytečných myšlenek.

🙏 Pohodlně se usaďte, zavřete oči a pouze pozorujte svou mysl.
🙏 U žádné myšlenky se nezastavujte.
🙏 Myšlenka přichází... odchází...
🙏 žádná vás nezajímá,
🙏 další, a další.

Myšlenky jako hejno ptactva
Pozorování myšlenek je vlastně velmi jednoduché - stačí si pohodlně sednout na židli nebo gauč, zavřít oči a v mysli si připodobnit své myšlenky k ptákům, kteří letí po obloze.

Myšlenky jako odlétající balónky
Nebo si také jen sedněte, zavřete oči a představujte si, že vše, co vás napadne, má tvar balónků. Je jedno, jaká myšlenka, ale vždy si ponechá tvar balónku s různou barvou. Za chvíli tak zjistíte, že máte plnou ruku nadnášejících se balónků, stejně jako kdybyste byla na pouti. Nikde nic jiného okolo vás není, jen čisto, bílo, a balónky.  Po tuto dobu mají veškeré myšlenky tvar balónku. Zvuk ptáků, svědění těla, nápad na deštník či oběd. Vlastně je to příjemné a velmi zajímavé cvičení. Vezměte každý balónek zvlášť a pouštějte jej směrem k nebi. Pozorujete, jak stoupá, stále výš... výš... až postupně mizí. Toto udělejte s druhým, třetím a dalším balónkem, až budete mít v ruce docela maličko balónků. Svou mysl oprostíte od myšlenek tím, že jednoduše necháte odlétnout všechny balónky a budete si užívat tu nádhernou chvíli.. Jako kdyby z vás spadl kámen... všechny myšlenky odlétly a konečně jste to jen vy... tak uvolňující...

Získáte

👉 Tento cvik vám daruje neovlivnitelnost, kterou potřebujete jak pro astrální cestování, tak v běžném životě.

👉 Audio meditaci: Pokud pozorujete mysl, užíváte si rádi hlubinné stavy, nebo se jen rádi necháváte ukolíbat do příjemné relaxace, pak jsme pro vás připravili zcela dokonalé audiomeditace pod naším vedením. Stáhněte si audio meditaci "Pozorování vlastní mysli"

👉 Nemusíme přijmout za své všechny myšlenky, které nám vstoupí do hlavy. V audio meditace se odosobníme od myšlenek a naučíme se být jejich nezávislý pozorovatel. Žádná myšlenka nás nesmí ovládnout. V praxi pak dokážete odsunout nechtěné myšlenky, ať už ty negativní, nebo i pozitivní, na něž v danou chvíli nemáte v životě místo (když se chceme soustředit pouze na jednu konkrétní činnost).

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)

 

2) PLNÉ OVLÁDNUTÍ JEDNÉ MYŠLENKY 💡

V dalším týdnu probuďte schopnost udržet pouze jednu jedinou myšlenku. Vyberte si jakoukoliv, ale musíte se na ni plně soustředit a zaobírat se jí.

Je výhodné využít vizualizaci, proto vám může pomoci jednoduchý předmět. Pro začátek si zvolte například kamínek, či jablko.

🙏 Nejprve pozorně sledujte předmět,
🙏 až budete chtít, zavřete oči,
🙏 uvolněte mysl
🙏 a utvořte dokonalý obraz předmětu.
🙏 Plně se koncentrujte pouze na tento předmět.

Jakékoliv jiné myšlenky nejsou důležité, pouze tento jeden předmět. Podaří-li se nám v mysli udržet předmět bez přerušení alespoň po 1 minutu, pak gratulujeme! Nyní pokračujte až na 5 minut a pocitově tak reálně, že bychom se předmětu mohli dotknou.

Tip: Jako jednu myšlenku si vyberte i jen dýchání, či soustředění na část svého těla. Ovládnutí jediné myšlenky vám půjde mnohem snadněji.

Získáte

👉 Tento cvik vám daruje schopnost soustředění, kterou potřebujete mimo jiné i pro astrální cestování, které si žádá ležet bez pohnutí alespoň dvacet minut. V běžném životě budete překvapeni výrazným zlepšením všech vašich dovedností.

👉 Audio meditaci na Ovládnutí jedné myšlenky. Díky dovednosti jasné koncentrace dokážeme žít všichni kvalitnější život a intenzivněji jej prožívat. Zaměříme se pouze na jednu námi zvolenou myšlenku a vše ostatní pro nás přestává být důležité. Jdeme si za svým cílem, šetříme čas, jsme efektivnější.

👉 Zda je pro vás vhodná audio meditace Ovládnutí jedné myšlenky, poznáte po následujícím testu: Vyberte si jeden předmět (tužku, jablko, strom), nastavte budík na dvě minuty, zavřete oči a udržte v mysli pouze tuto jednu vaši vybranou myšlenku. Pakliže se vám za celou dobu do mysli nevloudí žádná jiná myšlenka (nebo maximálně 3 myšlenky na pár vteřin), dokážete ovládat svou mysl a první dvě meditace pro vás nejsou klíčové. Bude vás zajímat Astrální akademie.

Ovládnutí jedné myšlenky (audio meditace 14 minut)

Ovládnutí jedné myšlenky (audio meditace 14 minut)

 

3) KLIDNÁ MYSL 💡

Nyní již umíte své myšlenky nechat odejít, ale i vést požadovaným směrem. Jste proto připraveni mít mysl zcela čistou, nezaobírat se myšlenkami a pouze být. Možná to nyní zní nezvládnutelně, ale tato schopnost zcela samozřejmě přichází sama. Víte, cítíte a vnímáte, kdo jste, co jste a co je váš život.

🙏 Je dobré si vyhradit svůj speciální čas pouze pro vás, vaše Vědomí. Například v 6:02 ráno a 21:00 večer. 
🙏 Nemusíte ihned začínat s meditací, ale jen zavřete oči a nyní víte, že vše děláte pro sebe. Konečně jen pro sebe...

Získáte

👉 Nejdůležitější vlastnost každé bytosti, díky které dokážete prožívat a tvořit v životě i vyšších sférách právě to, co vy vědomě chcete. Neboť... toto je váš život...

👉 Nacítění astrálního těla, nebo cesta do Vyšších sfér? Nechte se inspirovat audio meditacemi od nás.

Tip: Provedeme vás v článku Co je to meditace a jak začít. Veškeré změny ve hmotném světě se konají na základě změny naší mysli, zvládnutí stavu před akcí.  Tedy předSTAV.  

 

👇👇👇

 

🎉 Gratulujeme! Nyní...

Vámi vytvořená cesta se před vámi otevírá.  Pevné body osudu může změnit jen člověk, který přebírá veškerou astrální sílu a vytváří hru života i pro své okolí. Takové člověka hrdě nazýváme Vládcem Síly. Sebevědomě ovládnete a zažijete propojení se světem.  Vyřešíte svůj život, protože jedinečně ovládáte mysl a vědomí. Nejvýznamnější chvíle svého života budete tvořit zcela vědomě. Jste vládce své životní síly!

👉 nastal čas s námi převzít veškerou sílu pod svou vůli a konečně tvořit svůj svět v Astrální akademii
👉 jste připraveni na online kurz Astrální cestování
👉 i na prožití hlubinných stavů v regresní terapii do minulých životů i mnohé dalším, u nás na MujTerapeut.cz