Karty na stůl: Inspirace Senturiona (2/2)

Karty na stůl: Inspirace Senturiona (2/2)

Ahoj Vládcové Síly (studenti), tady Senturion,

nyní už z odstupu lépe rozumím (a jsem za to vděčný) pohnutkám, jež mne vedly k napsání mého prvního příspěvku ("před nehodou"), i jaký to mělo smysl, vyložit své karty na stůl, dokázat se svěřit se svými zážitky a podělit o své zkušenosti. Ten článek byl jakousi mou životní rekapitulací, ale i zhodnocením vlivu, který měl program Astrální akademie na můj život.

Můj příběh měl však také čtenářskou odezvu, kterou jsem původně vůbec neočekával a nepočítal s ní. Tato z mého hlediska naprosto překvapivá pozitivní zpětná vazba - informace o tom, jak článek na řadu lidí zapůsobil a dokázal je nevtíravě inspirovat k jejich životním krokům, mne oslovila. Rozhodl jsem se tedy v psaní pokračovat a podle svých sil se postarat o plamínek, který se může rozrůst v oheň, jenž snad dokáže zahřát a posílit i širší okruh čtenářů. 

Vzájemné obohacování

Jistě, ještě před nějakým časem bych žádnou chválu nebyl schopen přijmout. Dnes, pod vlivem Astrální akademie, vnímám se vší pokorou čtenářsky kladné přijetí mého životního příběhu a zjišťuji, jak velice vítám možnost nejen komunikovat a sdílet své vlastní zkušenosti, ale i naslouchat příběhům druhých a cítit, jak moc se tím navzájem obohacujeme.

Ve vztahu k Astrální akademii spatřuji oproti svým začátkům u sebe změnu a značný posun. Zpočátku jsem si říkal, co že za tím programem Astrální akademie je, vždyť mi to ani finančně nedává smysl, za takovou částku že v tom bude určitě nějaká kulišárna, jakýsi utajený háček. Přece sdílení něčeho tak velkolepého nemůže být na jedné straně téměř na dosah ruky, a zároveň stát takový zanedbatelný finanční obnos (zvlášť když si připomenu náklady, které jsem dříve vynakládal na služby adiktologů, psychiatrů, na skupinové sebepoznávací víkendové pobyty a podobně).  Říkal jsem si, co je to za partu lidí, že za takové peníze něco vůbec dokážou nabídnout.

Velkolepý osobnostní růst

Nyní si vděčně dopřávám osobní růst s programem Astrální akademie, který mně dává smysl a hlavně poskytuje naplnění. Dnes jsem již nahlédl za oponu tohoto velkolepého projektu, co všechno přináší lidem, kteří chtějí znát sami sebe a své potřeby, pracovat na sobě, vyvijet se a žít spokojený, klidný a vnitřně bohatý život. Podtrženo a sečteno: nic z toho, co jsem až doposud zkusil, se ani zdaleka nepřibližuje tomu, co mně tento program nabízí, včetně čtyřiadvacetihodinové měsíční péče završené každodenním večerním callem.  

A to není vše. Jde tu o něco většího, než jsem já sám, něco přesahujícího, krásného a smysluplného. Nabízí se zde neopakovatelná příležitost podílet se na probuzení niterných schopností a osobnostních potencialit, včetně schopnosti číst informace zevnitř a přispívat do tohoto krásného světa také i něčím svým. 

Teď už vím, že člověk nemá ani tak zapotřebí vyhledávat velkolepé věci samy o sobě,  když ten největší projekt jsem vlastně já sám svou každodenní pozvolnou prací sám na sobě a snahou být denně o krůček lepším člověkem, který při pohledu do zrcadla je sám sobě inspirací. 

Plody mého konání jsou zde. Díky účasti v programu Astrální akademie a svému vlastnímu úsilí naplňuji pomyslný kalich, který až začne přetékat, přesáhne mě a pak může být ku prospěchu i dalším lidem.

Dříve jsem se to snažil dělat obráceně. Domníval jsem se, že se musím co nejvíc rozkrájet a rozdat a teprve potom mě vlastně všichni uznají a ocení. Mýlil jsem se. Nikdo mně to neřekl, přesvědčil jsem se o tom díky jemnému vedení Astrální akademie sám, postupným poznáváním sama sebe. 

Ano, opravdu velice toužím po sebepoznání. Čím víc o sobě vím, tím jsem ve větším klidu a pohodě. A to zřejmě i pro své okolí, neboť lidé, kteří mne znali dříve, mne teď nemohou poznat.

Dnes už nemám o Astrální akademii žádné pochyby, teď už vím, co mně nabízí. Děkuji vám, Astrální Akedemii, za nenásilné vedení a zprostředkování vašeho poznání. Neboť to vše má nejen pro mne, ale pro všechny, kdo poslouchají vnitřní hlas probuzení, nyní i do budoucna obrovský význam.